Jan Carson

Jan Carson er en ung novelleforfatter fra Ballymena i Nord-Irland. Hennes novelleantologi Postcard Stories tar utgangspunkt i at hun i 2017 skal skrive en novelle hver eneste dag, formulert som et postkort til sine venner. Hun er til stede i SILK fordi hun har skriveverksted med ungdommer på fire vid.skoler i regionen om hvordan man skal skrive noveller i samarbeid med EU-prosjektet READ ON. Hennes noveller har blitt lest opp på BBC av Liam Neeson, også han fra ballymena.

Jan’s noveller har vært publisert i renommerte magasiner som Storm Cellar og Harper’s Bazaar .Hun har jobbet i Portland, USA og London før hun vendte hjem igjen til Belfast. Jan har deltatt på de prestisjetunge festivalene Dublin Book Festival og Edinburgh International Book Festival. På SILK vil hun, i tillegg til det å være forfatter, fortelle om sin oppvekst på 80-og 90-tallet i et urolig Nord-Irland i samtale med Rosie Goldsmith