Målsetting

SILK har som målsetting å spre leseglede og kulturelle opplevelser gjennom en årlig festival og enkeltarrangementer.

Årsmelding 2015

Organisasjonen består av et styre på ni medlemmer og 10 ulike komiteer, alle basert på frivillighet.

I tillegg har SILK fra 2014 fått et litterært-faglig råd som skal gi innspill til SILK-styret om aktuelle forfatter navn samt komme med innspill til nye arrangement og ellers bistå styret med råd.

I rådet sitter:
Tom Egeland
– forfatter samt intervjuer i SILK
Rosie Goldsmith – journalist med 20 års erfaring fra radio og fra en rekke litteraturfestivaler verden over- fast intervjuer i SILK
Solveig H. Johannessen – bokhandler Hillesland Libris
Jan H. Landro – tidligere kulturjournalist i Bergens Tidende og fast intervjuer i SILK
Andreas Wiese – journalist i Dagbladet
John K. Hoversholm – freelance TV-journalist, producer og intervjuer i SILK
Sverre Tusvik – tidligere forlagsredaktør
En representant fra Karmøy Folkebibliotek