Gave fra Sparebankstiftelsen SR-bank

June/ May 23, 2015

Vi takker Sparebankstiftelsen SR-bank for gave på kr.25 000 til bokkasser beregnet på de aller yngste. Overrekkelsen av gaven skjedde på SRbanks avdeling i Tysvær.