Yearly Archives: 2021

Nye medlemmer i SILK-styret

På årsmøtet i SILK for 2020 ble Signe Marie Lie og Jan Henrik Høines valgt inn som nye styremedlemmer. John Rullestad ble gjenvalgt som leder og Andreas Kallestein er ny nestleder.

Jan Henrik Høines og Signe Marie Lie

Hanne Mulelid gikk ut av styret etter 11 år. Hanne har vært med fra starten i 2010, men går nå inn som medlem av SILKs faglige råd. Et annet nytt medlem i SILKs faglige råd er krimforfatter, blogger og lærer Geir Tangen. Hanne og Geir vil være svært viktige ressurser for festivalen, sammen med øvrige medlemmer i det faglige rådet.

Øvrige medlemmer i SILK faglige råd er Jan H. Landro, Odd Karsten Tveit og John Kaare Hoversholm, som alle er godt kjente for SILK-publikummet.

Viktig støtte fra fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune støtter SILK-festivalen 2021 med 65 000 kroner. SILK er en av de 21 festivalene i fylket som er prioritert av fylkeskommunen i årets fordeling av festivaltilskudd. I vurderingen skriver fylkeskommunen bl.a. at SILK har et omfattende program, og er også involvert i internasjonalt samarbeid med andre festivaler. Det anses som kulturpolitisk viktig å opprettholde litteraturfestivalene.

SILK har jevnlig mottatt festivalstøtte fra fylkeskommunen, og det er svært gledelig at tilskuddet har økt med 10 000 kroner fra 2020, sier styreleder i SILK John Rullestad.

Read on: Elever anmelder bøker

SILK deltar i EU-prosjektet Read on sammen med skoler og festivaler fra fem andre land. Det er 15 ulike aktiviteter i prosjektet, beregnet på 12-19-åringer. Målsettingen er å få ungdommen mer interessert i litteratur og å bli bedre lesere. En av aktivitetene er at de unge skal anmelde ei bok i løpet av ca. et minutt.

Her er eksempel på en anmeldelse gjort av en norsk elev. Den skal også tekstes på engelsk slik at den blir tilgjengelig for ungdommer i hele Europa. Read on tar sikte på å gjennomføre flere kurs for elever i 2021, slik at flere bøker blir anmeldte og flere elever får prøve seg som bokanmeldere.