Monthly Archives: February 2021

Viktig støtte fra fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune støtter SILK-festivalen 2021 med 65 000 kroner. SILK er en av de 21 festivalene i fylket som er prioritert av fylkeskommunen i årets fordeling av festivaltilskudd. I vurderingen skriver fylkeskommunen bl.a. at SILK har et omfattende program, og er også involvert i internasjonalt samarbeid med andre festivaler. Det anses som kulturpolitisk viktig å opprettholde litteraturfestivalene.

SILK har jevnlig mottatt festivalstøtte fra fylkeskommunen, og det er svært gledelig at tilskuddet har økt med 10 000 kroner fra 2020, sier styreleder i SILK John Rullestad.

Read on: Elever anmelder bøker

SILK deltar i EU-prosjektet Read on sammen med skoler og festivaler fra fem andre land. Det er 15 ulike aktiviteter i prosjektet, beregnet på 12-19-åringer. Målsettingen er å få ungdommen mer interessert i litteratur og å bli bedre lesere. En av aktivitetene er at de unge skal anmelde ei bok i løpet av ca. et minutt.

Her er eksempel på en anmeldelse gjort av en norsk elev. Den skal også tekstes på engelsk slik at den blir tilgjengelig for ungdommer i hele Europa. Read on tar sikte på å gjennomføre flere kurs for elever i 2021, slik at flere bøker blir anmeldte og flere elever får prøve seg som bokanmeldere.