Gaute Heivoll

Gaute Heivoll’s bok av året “Sang for sekstiåtte forrædere” tar for seg et tema som lenge ble forsøkt tiet i hjel: Landssvikene som splittet innbyggerne i en liten bygd på Sørlandet under 2. verdenskrig, en historie om da krigen kom til bygda, en historie de fleste har ønsket å glemme. Romanen tar for seg forbrytelse og straff, om skyld og soning, om skam og tilgivelse, skriver forlaget Tiden på deres nettsider. Under okkupasjonen var Nasjonal Samling, det eneste partiet man hadde lov å være medlem av. I krigsårene ble hele 68 innbyggere i den lille bygda Finsland medlemmer av NS.

I boken peker Heivoll på at innbyggere ble lokket med i partiet av sterke personligheter i bygda. Spliden blant innbyggerne er en skamplett i bygdas historie. Heivoll mener måten bygda taklet historien på viser at vonde ting ble tiet i hjel.