Geir Berdahl

Geir Berdahl (f 1945) er en norsk litteraturviter og forlagsmann, mest kjent for å ha vært forlagssjef i  Oktober fra 1979 til 2015.

Berdahl ble mag.art i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo i 1974. Han var butikksjef i Tronsmo bokhandel fra 1974 til 1979. I perioden 2005–2012 var han også styreleder i Den norske forleggerforening og styreleder i Klassekampen fra 2003 til 2006.

I 2010 ble Berdahl tildelt Neshornprisen, Klassekampens kulturpris.

Geir Bredahl var Jon Micheletts forlegger.