Jan H.Landro

Jan H. Landro er tidligere journalist og kulturredaktør i Bergens Tidende, han har vært redaksjonssjef i J. W. Eides Forlag og styreleder for det statlige Produksjonsfondet for kino og tv-film. Landro har skrevet en rekke bøker og hefter, mest om litterære emner men også en biografi om kunstneren Bernt Tunold.
Landro er i dag frilansforfatter og en populær bokbader og foredragsholder. Han er også medlem og talsperson for Heddajuryen som nominerer teateroppsetninger for Heddakomiteen. Jan H. Landro blir å treffe på flere arrangement under SILK, og vil også åpne årets festival.