Gave fra Sparebankstiftelsen SR-bank

June/ May 23, 2015

Sølvi Henningsen Røyland og Ingunn Tjorve (til høyre) mottok pengegaven på vegne av SILK sammen med Per Bjelland. Her sammen med ledelsen i SRbank.

Sølvi Henningsen Røyland og Ingunn Tjorve (til høyre) mottok pengegaven
på vegne av SILK sammen med Per Bjelland. Her sammen med ledelsen
i SRbank.

Vi takker Sparebankstiftelsen SR-bank for gave på kr.25 000 til bokkasser beregnet på de aller yngste. Overrekkelsen av gaven skjedde på SRbanks avdeling i Tysvær.

Share this Post