Helge Simonnes til SILK 2019

June/ September 6, 2019

Foto: (c) Sturlason

Tidligere redaktør i Vårt Land, HELGE SIMONNES, gjorde en del undersøkelser på Karmøy i tilknytting til sin bok Kampen om korset i politikken. I boken tar han for seg vår tids bølge av høyreorientert, kristen retorikk.
Han viser tydelig hvordan det han benevner som «velsignelses-retorikk» eter seg inn i politiske ordskifter, om farene ved å blande religion og politikk og å la de religiøse instinktene overstyre rasjonelle argumenter.
Splittelsen i Kristelig Folkeparti etter Knut Arild Hareids røde veivalg, samt konflikten mellom Hareide og Sylvi Listhaug, er utgangspunkt for boken. Simonnes gir en fascinerende beskrivelse av hvordan to motstridende holdninger til teologi og politikk ble en brannbombe i KrF.

Helge Simonnes blir intervjuet på årets SILK av SARAH NATASHA MELBYE fredag 1. november.

Share this Post