SILK MED I STORT EU-PROSJEKT 

June/ September 4, 2017

                 

SILK har kommet med som en av syv partnere fra seks land i et fire-årig prosjekt innen EUs kulturprogram Creative Europe. Prosjektet ledes av Haugaland videregående skole.  Det er første gang i denne programperioden (2014-2020) at en norsk institusjon er prosjektleder. Prosjektet har fått tittelen READ ON – Reading for Enjoyment, Achievement and Development Of youNg People er ledet av Haugaland videregående skole i Haugesund. De syv partnerne er to utdanningsinstitusjoner og fem litteraturfestivaler.

Det kom inn totalt 112 søknader fra hele Europa og kun 15 fikk positivt svar fra Brussel. READ ON har som målgruppe barn og unge i alderen 12-18 år og skal stimulere unge til å få økt interesse for, og innsikt i litteratur, samt inspirere de unge selv til å skrive og skape litterære tekster og grafiske produkter. Prosjektet er et av kun to som har fått maksimalt tilskudd fra EU.

For å nå målsettingen blir det satt i gang 13 ulike delprosjekter hvor vi på ulike måter engasjerer ungdom – fra samarbeid med forfattere og illustratører i Europa til bruk av digitale verktøy i en litterær sammenheng.

«Prosjektet skal bruke digitale plattformer for å nå målgruppa, men hovedarenaene blir skolen, litteraturfestivaler, biblioteker og uformelle lesesirkler, sier prosjektleder Odd Henning Johannessen, og fortsetter, «Et spekter av kulturelle aktiviteter og kapasitetsutvikling for lærere, bibliotekarer og de som jobber med kultur for ungdom er også en del av prosjektet.  Vi ønsker å involvere så mange som mulig av de 30 videregående skolene i Rogaland samt at vi håper å få med en del skoler på ungdomstrinnet.»

Kulturrådet er ansvarlig for Creative Europe-programmet i Norge. Ansvarlig for internasjonale prosjekter i Kulturrådet, Thea Breivik, sier om READ ON: «Fra første gang jeg leste konseptet følte jeg at prosjektet ville ha gode sjanser til å komme gjennom det trange nåløyet evalueringen i EU er innen dette programmet», og avslutter: «At søknaden fikk hele 91 poeng av 100 oppnåelige i evalueringen forteller hvor god søknaden var».

Utenom SILK og Haugaland videregående skole er disse fem partnerne med i prosjektet:
Writing West Midlands, Birmingham Literature Festival, UK  www.writingwestmidlands.org/birmingham-literature-festival/
West Cork Literary Festival, Irland   http://westcorkmusic.ie/literaryfestival
Festivaletteratura Mantova, Italia www.festivaletteratura.it/en
Flicfestival, Tantàgora, Barcelona, Spania  http://flicfestival.com/  og  http://tantagora.net/
Agrupamento Carlos Gargate, Almada, Lisboa, Portugal   www.aecg.pt

 

Share this Post