Ledelse

John Rullestad, leder (valgt for et år)

Andreas Kallestein, nestleder (valgt for et år)

Styremedlemmer

Kristin Berg Håkonsen (gjenvalg to år)             

Sølvi H. Røyland, kasserer (gjenvalg to år)                                          

Anne-Christine Westerheim, vise-kasserer (gjenvalg to år)

Per Bjelland (gjenvalg to år)

Jan Henrik Høines, sekretær (ny, valgt for to år)

Signe Marie Lie (ny, valgt for to år)

Kristine Tveit (ikke på valg, et år gjenstår)

Odd Henning Johannessen (ikke på valg, et år gjenstår)

Ingunn Tjørve (ikke på valg, et år gjenstår)

Revisor

Einar Jøsang (gjenvalg et år).

Valgkomite (valgt for et år)

Liv K. Grindhaug og Hanne Mulelid