Målsetting

SILK har som målsetting å spre leseglede og kulturelle opplevelser gjennom en årlig festival og enkeltarrangementer.

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016

Organisasjonen består av et styre på ni medlemmer og 10 ulike komiteer, alle basert på frivillighet.

I tillegg har SILK fra 2014 fått et litterært-faglig råd som skal gi innspill til SILK-styret om aktuelle forfatter navn samt komme med innspill til nye arrangement og ellers bistå styret med råd.

I rådet sitter:
Tom Egeland
– forfatter samt intervjuer i SILK
Rosie Goldsmith – journalist med 20 års erfaring fra radio og fra en rekke litteraturfestivaler verden over- fast intervjuer i SILK
Solveig H. Johannessen – bokhandler Hillesland Libris
Jan H. Landro – tidligere kulturjournalist i Bergens Tidende og fast intervjuer i SILK
Andreas Wiese – journalist i Dagbladet
John K. Hoversholm – freelance TV-journalist, producer og intervjuer i SILK
Sverre Tusvik – tidligere forlagsredaktør
En representant fra Karmøy Folkebibliotek