Målsetting

SILK har som målsetting å spre leseglede og kulturelle opplevelser gjennom en årlig festival og enkeltarrangementer.

Årsmelding 2019

Organisasjonen består av et styre på elleve medlemmer og syv ulike komiteer, alle basert på frivillighet.