Organisasjonen

SILKs organisasjonen 2016

Styreleder: John Rullestad
E-post: rullestadjohn@gmail.com  Mobil: 996 44 001

Nestleder: Hanne Mulelid
E-post: hmulelid@gmail.com  Mobil: 997 29 493

Sekretær: Odd H. Johannessen
E-post: odd.henning.johannessen@skole.rogfk.no Mobil: 480 00 665Kristine Tveit
E-post: kristine.tveit@haugnett.no   Mobil: 930 31 586

Kasserere: Anne-Christin Westerheim
E-post:  Anne-Christine.westerheim@haugnett.no       Mobil: 482 48 306

Styremedlemmer
Ingunn Tjørve
E-post: ingunn72@hotmail.com  Mobil: 918 12 221
Kristin Berg Haakonsen
E-post: kristin.berg.haakonsen@hotmail.com Mobil: 948 74 353
Sølvi Henningsen Røyland
E-post: solvroy0706@karmoyskolen.no  Mobil: 970 72 949
Per Bjelland
E-post: per.bjelland@gmail.com  Mobil: 482 57 332
Liv K.Grindhaug
E-post: livgri0406@karmoyskolen.no   Mobil: 456 17 628

Komiteledere: Green Room: Inger Marie Håkonsen/Linda Ferkingstad
E-post: imhakonsen@gmail.com   Mobil: 452 12 509

Medhjelpere: Astrid Sundfør, Torunn Vinje Stålesen, Hild Reidunn Johannessen, Nora Lise Fredriksen, Anne Lovise Wikre, Siri Kristiansen, Line Enerstvedt, Kristin Berg Håkonsen, Helga Rullestad, Britt Turid Valhammer

Innlosjering: Ingunn Tjørve
E-post: ingunn72@hotmail.com  Mobil: 918 12 221
Medhjelpere: Astrid Fagerland, Tone Sæle, Silje Skaadel.

Koordinering transport: Hans Kr. Antonsen
E-post: hans.k.antonsen@haugnett.no   Mobil: 991 67 706

Sjåfører:  Hans Kristian Antonsen, Jenny A.Berntsen, Arne Dahl,

Reisekoordinering/billetter:  Ingunn Tjørve/ Fiona Elizabth Tjøsvoll
E-post: ingunn72@hotmail.com  Mobil: 918 12 221

Utstyr arr.lokalene: Per Bjelland
E-post: per.bjelland@gmail.com   Mobil: 482 57 332

Lyd: Odd Arild Larsen, Skude Lyd 
E-post: skudelyd@gmail.com        Mobil: 924 62 102

Fotograf: Hein Ove Holmgard
E-post: h.o.holmgard@gmail.com    Mobil: 905 11 402

 

Vaktkomite: Inge Dagsslott 
E-post: inge@castor-as.no    Mobil: 901 78 591
Medhjelpere vakthold: Grete Olsen, Linda Olsen, Svein Enerstvedt, Svein Høines, Eidis Høines, Anders Torkelsen, Carolina Diz, Ståle Kristiansen, Marit Christensen, Franz Christensen, Elin Johannessen, Terje Varne

Sponsortreff: Marit Melhus Wiig, Anette Hansen, Oddrun Simonsen

SILK Boksignering: Marit Hillesland
E-post: marit@hillesland.no     Mobil: 454 22 324

Websider: June Sørensen
E-post: june@slurfy.net   Mobil: 938 48 826
Medhjelper: Tonje Salte Thorsen

Facebook/Twitter:  Ingunn Tjørve
E-post:  ingunn72@hotmail.com   Mobil: 918 12 221

Ticketcokontakt: Terje Varne
E-post: terje.varne@altusintervention.com  Mobil: 982 96 523

Kontaktpersoner skoler:
Barneskoler:   Sølvi Henningsen Røyland
Røyland Ungdomsskoler:  Liv K.Grindhaug
Vid.skoler: Odd H.Johannessen
Den Kulturelle Skolesekken/Kulturskrinet: John Rullestad/Hanne Mulelid

Spesialarrangementer:

Kulturskrinet: Astrid Havn Tranøy
E-post: aht01@karmoy.kommune.no         Mobil

SILKeFotball: John K.Hoversholm E-post: johnkaare@me.com  Mobil:  416 62 6 SILKeSenior: Kjell M.Flotve E-post: kjellflotve@live.no Mobil: 906 78 650

 

SILKs faglig-litterære råd: Tom Egeland – forfatter, fast intervjuer i SILK Rosie Goldsmith – intervjuer med 20 års erfaring fra BBC og fra en rekke litteraturfestivaler verden over, fast intervjuer i SILK Solveig H.Johannessen – bokhandler Hillesland Libris Jan H.Landro – tidligere kulturjournalist, fast intervjuer i SILK John K. Hoversholm – freelance TV-journalist, producer og intervjuer I SILK, Bjørn Sortland – forfatter barn, ungdom og voksne En representant fra Karmøy Folkebibliotek

Det faglitterære rådet skal gi innspill til SILK-styret om aktuelle forfatternavn samt komme med innspill til nye arrangement og ellers bistå styret med råd