TRE FESTIVALER KLARE

June/ September 27, 2018

De tre lokale litteraturfestivalene bLEST, Faltutriltu og SILK gjør seg nå klare til høstens festivaler i okt-nov. Festivalene har samarbeidet i fire år og nylig møttes representanter fra festivalene til fellesmøter på Stord til å diskutere ulike strategier ved å være arrangør som PR, annonsering og nå nye publikumsgrupper samt dele erfaringer omkring programinnholdet og videre planer for 2019.

 

SILK er først ut i år 31.okt-3.nov og så følger Falturiltu 3-9.nov og bLEST 7-11-nov

Fra venstre Anna Folkestad (Falturiltu), Lillian Rushfeldt (bLEST), Hanne Mulelid og John Rullestad (SILK), Marit Ragnhild Lothe (bLEST) og Trond Leirvik Onarheim (Falturiltu)

Share this Post