Årsmøte 2023

Anne-Christine Westerheim/ januar 20, 2023

Innkalling til årsmøte 2023.

 

 pastedGraphic.png

Årsmøte i SILK avholdes tirsdag 7.feb. 2023 kl 18.00

Sted: Bytunet. 

Registrering av stemmeberettigede før årsmøtet begynner. 

Agenda for årsmøte:

1.    Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.    Godkjenning av sakslisten.

3.    Valg av møtedirigent og referent samt to personer til å underskrive møteprotokollen.

4.    Årsmelding.

5.    Regnskap 2022 og budsjett 2023.

6.    Fastsetting av årskontingent 2023.

7.    Innkomne forslag.

8.    Valg av styre.

9.    Valg av revisor.

10. Valg av valgkomité.


Forslag (punkt 7) må være innsendt styrets leder Andreas Kallestein innen tirsdag 24.januar, mail:  andreas.kallestein@silkfestival.no

                                                    

 

  Andreas Kallestein

  Styreleder

 

Innkalling -agenda årsmøte SILK 2023 (rev 01)

 

Share this Post