SILK ble arrangert første gang i 2010. Vi har som målsetting å spre leseglede og gode kulturopplevelser for alle aldersgrupper. Vi er basert på frivillig arbeid og har omtrent 60 personer som deltar under festivalen, i tillegg til styret.

Under selve festivalen har vi rundt 30 arrangement på forskjellige lokaler i Skudeneshavn. I tillegg har vi et samarbeid med Kulturskrinet i Karmøy kommune og Haugaland videregående skole hvor vi i 2020 hadde rundt 1100 elever på 31 ulike aktiviteter i løpet av SILK. Vi har også et lærerseminar for lærere i barne- og ungdomsskolen i Skudeneshavn.

Vi har også vært en del av ReadOn, et fireårig EU-prosjekt (2017-2021), med festivaler i Almada/Carlos Cargate Cluster of Schools, Almada, Portugal; West Cork Literary Festival, Irland; Festivallettura, Mantova, Italia; Flickfestival, Barcelona, Spania og West Midlands Literature Festival, Birmingham, England samt Haugaland videregående skole. Prosjektet er beregnet på barn og ungdom i alderen 12-19 år og involverer elever, lærere, bibliotekarer, skolebibliotekarer, barne- og ungdomsforfattere og festivalarrangører.