SILK – Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival har som mål å spre leseglede og gode kulturopplevelser for alle aldersgrupper. SILK ble arrangert første gang i 2010, og er basert på frivillig arbeid. Omtrent 60 frivillige bidrar under festivalen, i tillegg til styret. Under selve festivalen har vi rundt 30 arrangement fordelt på flere lokaler i Skudeneshavn og ulike arrangement på skoler. Festivalen finansieres av tilskudd fra ulike offentlige virksomheter, billettinntekter og støtte fra våre sponsorer/støttespillere. Festivalens hovedsponsor er Haugaland Kraft AS.

SILK samarbeider med Karmøy folkebibliotekKulturskrinet i Karmøy kommune og med Haugaland videregående skole. I 2020 deltok rundt 1100 elever på 31 ulike aktiviteter i løpet av festivalen. SILK arrangerer også et seminar for lærere i barne- og ungdomsskolen i Skudeneshavn. SILK har vært en del av ReadOn, et fireårig EU-prosjekt (2017-2021) rettet mot barn og ungdom (12-19 år). Prosjektet har involvert elever, lærere, bibliotekarer, skolebibliotekarer, barne- og ungdomsforfattere og festivalarrangører i flere europeiske land.

Om Skudeneshavn: Nedenfor finner du turistbrosjyre, bilder og film fra den vakre byen vår. På vår facebook-side og instagram kan du se mange fine bilder og filmsnutter fra de flotte arrangementene og den gode stemningen på årets festival.