Read on: Elever anmelder bøker

Kristine Tveit/ februar 4, 2021

SILK deltar i EU-prosjektet Read on sammen med skoler og festivaler fra fem andre land. Det er 15 ulike aktiviteter i prosjektet, beregnet på 12-19-åringer. Målsettingen er å få ungdommen mer interessert i litteratur og å bli bedre lesere. En av aktivitetene er at de unge skal anmelde ei bok i løpet av ca. et minutt.

Her er eksempel på en anmeldelse gjort av en norsk elev. Den skal også tekstes på engelsk slik at den blir tilgjengelig for ungdommer i hele Europa. Read on tar sikte på å gjennomføre flere kurs for elever i 2021, slik at flere bøker blir anmeldte og flere elever får prøve seg som bokanmeldere. 

Share this Post