Kontakt

Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival (SILK)

Org. nr 995188198

Postboks 126
4297 Skudeneshavn

E-post: rullestadjohn@gmail.com


Styret

Styreleder: John Rullestad, E-post: rullestadjohn@gmail.com Tlf: 996 44 001

Nestleder: Andreas Kallestein, E-post: andreas.kallestein@gmail.com Tlf: 452 90 466

Sekretær: Jan Henrik Høines

Kasserer: Sølvi Henningsen Røyland, E-post: solvroy0706@karmoyskolen.no Tlf: 970 72 949

Vise-kasserer: Anne-Christin Westerheim
E-post: Anne-Christine.westerheim@haugnett.no Tlf: 482 48 306

Styremedlemmer:
Ingunn Tjørve, E-post: ingunn72@hotmail.com Tlf: 918 12 221

Odd Henning Johannessen, E-post: odd.henning.johannessen@skole.rogfk.no Tlf: 480 00 665

Per Bjelland, E-post: per.bjelland@gmail.com Tlf: 482 57 332

Kristin Berg Haakonsen, E-post: kristin.berg.haakonsen@hotmail.com Tlf: 948 74 353

Kristine Tveit, E-post: kristine.tveit@haugnett.no Tlf: 930 31 586

Signe Marie Lie, E-post:  Tlf: 


Valgkomite

Liv K.Grindhaug og Hanne Mulelid


Pressekontakter


John Rullestad tlf: 9964 4001 og Andreas Kallestein, tlf: 452 90 466


Komitéledere

Sponsorkomite:
Andreas Kallestein, John Rullestad, Kristin Berg Haakonsen

Green Room:
Anne Lovise Wikre, E-post: alovisew@gmail.com Tlf: 930 95 855

Innlosjering:
Ingunn Tjørve, E-post: ingunn72@hotmail.com Tlf: 918 12 221

Koordinering transport:
Hans Kr. Antonsen, E-post: hans.k.antonsen@haugnett.no Tlf: 991 67 706

Reisekoordinering flybilletter:
Fiona Elizabeth Tjøsvoll, E-post: fionatjosvll@gmail.com Tlf: 990 47 049

Vaktsjef:
Per Terje Grindhaug, E-post: ptg@skipsconsult.no Tlf: 917 47 162

Utstyr arr. lokalene:
Per Bjelland, E-post: per.bjelland@gmail.com Tlf: 482 57 332

Fotograf:
Hein Ove Holmgard, E-post: h.o.holmgard@gmail.com Tlf: 905 11 402

Sponsortreff:

SILK Boksignering:
Marit Hillesland, E-post: marit@hillesland.no Tlf: 454 22 324

Websider og Facebook:

Kristine Tveit og
Kristin Berg Haakonsen, E-post: kristin.berg.haakonsen@hotmail.com Tlf: 948 74 353

Ticketcokontakt:
Terje Varne, E-post: terje.varne@altusintervention.com Tlf: 982 96 523

Kontaktpersoner skoler:
Barneskoler: Sølvi Henningsen Røyland, Tlf: 970 72 949
Ungdomsskoler:
Vid. skoler: Odd H.Johannessen, Tlf: 480 00 665
Den Kulturelle Skolesekken/Kulturskrinet: John Rullestad

Spesialarrangementer:
Kontakt i Karmøy kommunes Kulturskrinet:
Astrid Havn Tranøy, E-post: aht01@karmoy.kommune.no

SILKeFotball:
John K. Hoversholm, E-post: johnkaare@me.com Tlf: 416 62 605